เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่

4 ธันวาคม 2564

CampingLoveMusic2

5 ธันวาคม 2564

เทศกาลวันพิชิตยอดเขาหลวง

6 ธันวาคม 2564

“เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

10 ธันวาคม 2564

งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ ประจำปี 2564

17 ธันวาคม 2564

“เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

17 ธันวาคม 2564

“เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

24 ธันวาคม 2564

งานขอนแก่น Countdown 2022

25 ธันวาคม 2564

“เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

7 มกราคม 2565

มหกรรมแห่งความผ่อนคลาย (Stress Free Festival)

28 มกราคม 2565

Amazing Robusta @ Chumphon ครั้งที่ 2

11 กุมภาพันธ์ 2565