เชียงใหม่ ดีไซน์ วีค 2021

4 ธันวาคม 2564

สีสันดอยตุง ครั้งที่ 7

4 ธันวาคม 2564

กาดต่อนยอน ตอน ต๊ะต่อนยอน

4 ธันวาคม 2564

ฟังเพลงพ่อ คลอเสียงน้ำ

4 ธันวาคม 2564

"นั่งรถราง รถสองแถว รถม้า แอ่วเขลางค์นคร"

4 ธันวาคม 2564

งานจิมทอมป์สันฟาร์ม ทัวร์ "ดอกไม้บาน อีสานม่วนซื่น"

5 ธันวาคม 2564

งานไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2564

5 ธันวาคม 2564

หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 12

5 ธันวาคม 2564

มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย

6 ธันวาคม 2564

เทศกาลวันพิชิตยอดเขาหลวง

6 ธันวาคม 2564

ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงินทอง ลายโบราณ ประจำปี 2564

8 ธันวาคม 2564

งานบุญบ้านไต(ไทดำ) บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ บ้านนาป่าหนาด

10 ธันวาคม 2564

“เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

10 ธันวาคม 2564

งานรำลึกอนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ประจำปี 2564

11 ธันวาคม 2564

งานวันยางพาราบึงกาฬ

12 ธันวาคม 2564

เทศกาลผ้าไหมปักธงชัย

12 ธันวาคม 2564