งานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆHeart-tugging festivals

AMAZING HIMMAPAN ART & EXTREME

1 ธันวาคม 2564

งานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (Pattaya Music Festival 2021)

1 ธันวาคม 2564

“เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

3 ธันวาคม 2564

“เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

10 ธันวาคม 2564

งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564

16 ธันวาคม 2564

“เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

17 ธันวาคม 2564

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564

17 ธันวาคม 2564

“มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021 “

18 ธันวาคม 2564

“เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

24 ธันวาคม 2564