การจัดประชุมระดมสมอง Phuket Sandbox Workshop

เช้าวันนี้ (12 มิถุนายน 2564) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม Phuket Sandbox Workshop โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ นายพิเชษฐ์ ปานะพงษ์ ว่าที่ ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจ ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เข้าร่วมงาน เพื่อระดมความคิดและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ โรงแรมตรีสรา จังหวัดภูเก็ต
การจัดประชุมระดมสมอง Phuket Sandbox Workshop เป็นการซักซ้อม ความเข้าใจในรายละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศโดยมีภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่อง หลังจากรัฐบาลมีโครงการที่จะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว จากต่างประเทศที่ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ครบ 2 เข็มหรือตามที่วัคซีนชนิดนั้นกำหนด เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ในการจัดประชุมระดมสมองครั้งนี้ ดำเนินผ่าน กิจกรรม Focus group ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
1.แผนงานด้านตลาดและการประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตในไตรมาสที่ 3 เพื่อกำหนดพื้นที่ในการส่งเสริมการตลาดและแนวทางการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มีความเหมาะสม
2.ขั้นตอนบริหารจัดการตามเส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดภูเก็ต
3.การควบคุม/ เงื่อนไขการเข้าออกจังหวัดภูเก็ตและกระบวนการติดตามตัวตั้งแต่ก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง จนถึงเดินทางกลับให้มีความรัดกุม และ
4.ตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของมาตรฐานรับรองรวมถึงการกำกับดูแล SHA Plus (SHA+) ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัดอย่างแพร่หลาย
ทั้งนี้ โครงการ Phuket Sandbox ถือเป็นระยะทดลองในการเปิดประเทศ โดยเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องในการต้อนรับนักเดินทางกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ได้แก่ นักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและความเสี่ยง ปานกลาง ซึ่งต้องสำแดงเอกสารรับรองการ ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 จากประเทศต้นทาง และจะต้องเป็นวัคซีน ที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาต จากนั้น นักท่องเที่ยวต้องติดตั้งแอปพลิเคชันแจ้งเตือนระหว่างท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย และจะต้องเข้าพักยังโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมาตรฐาน SHA+ เป็น เวลา 14 คืน หลังจาก นั้นจึงจะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทยได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องRelated

กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะปีนักษัตร New Post
18 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
Amazing Thailand Countdown 2020 New Post
18 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
โครงการ “เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม” New Post
18 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ททท. จุดกระแส “เมืองรอง” กับ “Experiencing ASEAN POP Culture” New Post
18 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
TAT launches “Experiencing ASEAN POP Culture” campaign TAT launches “Experiencing ASEAN POP Culture” campaign
30 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more