ประเพณีการเเข่งเรือภูเขาบ้านมาตุลี

13 พฤศจิกายน 2564

งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์

15 พฤศจิกายน 2564

งานวันรำลึกวีรชนคนถูกลืม “ขุนรองปลัดชู” และทอดผ้าป่าสามัคคีทางน้ำ

19 พฤศจิกายน 2564

ประเพณีลอยกระทงย้อนยุคละโว้ธานี

19 พฤศจิกายน 2564

การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน Phuket King's Cup Regatta

28 พฤศจิกายน 2564

งานมหกรรมของดีกงไกรลาศ และเทศกาลกินปลา

29 พฤศจิกายน 2564

หนองคายอาเซียน มาราธอน

1 ธันวาคม 2564

งานมรดกโลกห้วยขาแข้ง และของดีบ้านไร่

1 ธันวาคม 2564

งานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

1 ธันวาคม 2564

ประเพณีมหกรรมว่าวอีสาน

1 ธันวาคม 2564

KORAT HALF Marathon Loifaa 2021

1 ธันวาคม 2564

River Kwai Half Marathon Thailand Championship

1 ธันวาคม 2564

งานรำลึกอนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ประจำปี 2564

11 ธันวาคม 2564

เชียงใหม่ มาราธอน

19 ธันวาคม 2564

เดิน-วิ่งข้ามปี ราตรีเมืองนคร ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

31 ธันวาคม 2564