งานลอยกระทงสี จุดประทีปรอบโบสถ์ ตามประทีปรอบวิหาร

31 ตุลาคม 2563

ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง

2 พฤศจิกายน 2563

งาน 1 ตำบล 3 วัฒนธรรม

7 พฤศจิกายน 2563

ประเพณีตักบาตรกลางน้ำ

21 พฤศจิกายน 2563

เทศกาลกินปลาและของดีอำเภอกงไกรลาศ

29 พฤศจิกายน 2563

เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และ งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

29 พฤศจิกายน 2563

ทีปะวารี ณ บ้านระจันวันเพ็ญ

30 พฤศจิกายน 2563

งานประจำปีทุ่งศรีเมืองและงานกาชาดจังหวัดอุดรธานี

1 ธันวาคม 2563

งานบุญคูนเมืองขอนแก่น

3 ธันวาคม 2563

งานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน

18 ธันวาคม 2563

เทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์

24 ธันวาคม 2563

หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 11

25 ธันวาคม 2563

ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่เกาะช้าง

26 ธันวาคม 2563

งานฉลองเมืองแพร่ 1192 ปี

27 ธันวาคม 2563

สวดมนต์ข้ามปี จังหวัดภูเก็ต

31 ธันวาคม 2563

งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

31 ธันวาคม 2563