เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี

3 กุมภาพันธ์ 2565

งานสะพานขาวยาวถึงขุนตาน

14 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรม “หกขึ้นดอยเล็ง เพ่งเมืองแป้”

14 กุมภาพันธ์ 2565

งานบวงสรวงเจ้าพระยา สุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)

15 กุมภาพันธ์ 2565

งานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ

15 กุมภาพันธ์ 2565

ประเพณีสืบฮีต สานฮอย ปอยลูกแก้ว

1 มีนาคม 2565

งานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท

1 มีนาคม 2565

ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ศาลลูกศร

1 มีนาคม 2565

ประเพณีหกเป็ง นมัสการพระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2565

1 มีนาคม 2565

งานสักการะบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง

1 มีนาคม 2565

ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2565

1 มีนาคม 2565

งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ

1 มีนาคม 2565

งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 191 ปี และงานกาชาด 2565

5 มีนาคม 2565

มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565

5 มีนาคม 2565

งานวันสร้างเมืองกาญจนบุรี

8 มีนาคม 2565

ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2565

11 มีนาคม 2565