งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด

1 กุมภาพันธ์ 2565

มหกรรมว่าวนานาชาติและว่าวประเพณีจังหวัดสตูล

1 กุมภาพันธ์ 2565

เทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาวงพระจันทร์

1 กุมภาพันธ์ 2565

ประเพณีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ และงานกาชาดอำเภอแจ้ห่ม

1 กุมภาพันธ์ 2565

งานนมัสการพระธาตุนาดูน

1 กุมภาพันธ์ 2565

ประเพณีกำฟ้าไทยพวน

1 กุมภาพันธ์ 2565

งานบ้านเชียงมาราธอน

1 กุมภาพันธ์ 2565

งานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน

1 กุมภาพันธ์ 2565

เตียวขึ้นดอย โตยฮอยครูบา ห่มผ้าพระธาตุสี่ครูบาเจ้าฯ

1 กุมภาพันธ์ 2565

งานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย

1 กุมภาพันธ์ 2565

แห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดพังงา

1 กุมภาพันธ์ 2565

มหกรรมหุ่นฟางนก และงานกาชาดของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

1 กุมภาพันธ์ 2565

เทศกาลตรุษจีนเมืองเพชรบุรี

1 กุมภาพันธ์ 2565

งานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้าเมืองฟ้าแดดสงยาง

1 กุมภาพันธ์ 2565

ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงเขาคิชฌกูฏ

2 กุมภาพันธ์ 2565

ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ ประจำปี 2565

2 กุมภาพันธ์ 2565