สวดมนต์ข้ามปี "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2565" เพชรบูรณ์

31 ธันวาคม 2564

พิธีสวดมนต์ข้ามปี วัดวรนาถบรรพต

31 ธันวาคม 2564

ลำพูน ลานบุญ ล้านนา ครั้งที่

31 ธันวาคม 2564

โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

31 ธันวาคม 2564

พิธีสวดมนต์ข้ามปี บูชานพเคราะห์

31 ธันวาคม 2564

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จังหวัดแพร่

31 ธันวาคม 2564

สวดมนต์ข้ามปี จังหวัดภูเก็ต

31 ธันวาคม 2564

“เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

7 มกราคม 2565

เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และ งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

29 มกราคม 2565

ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงเขาคิชฌกูฏ

2 กุมภาพันธ์ 2565