งานประจำปีทุ่งศรีเมืองและงานกาชาดจังหวัดอุดรธานี

1 ธันวาคม 2563

งานบุญคูนเมืองขอนแก่น

3 ธันวาคม 2563

งานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน

18 ธันวาคม 2563

เทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์

24 ธันวาคม 2563

หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 11

25 ธันวาคม 2563

ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่เกาะช้าง

26 ธันวาคม 2563

งานฉลองเมืองแพร่ 1192 ปี

27 ธันวาคม 2563

งานศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่

31 ธันวาคม 2563

สวดมนต์ข้ามปี จังหวัดภูเก็ต

31 ธันวาคม 2563

งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

31 ธันวาคม 2563

ปีใหม่สากล ชุมชนทุกเผ่า ชาวแม่ฮ่องสอน ปี 2564

31 ธันวาคม 2563

เทศกาลเคาท์ดาวน์เชียงใหม่ 2020

31 ธันวาคม 2563

ลำพูน ลานบุญ ล้านนา

31 ธันวาคม 2563

งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

31 ธันวาคม 2563