งานนมัสการพระธาตุเก้าแก้วมณีสลีปัญญา

27 ธันวาคม 2564

งานชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง

28 ธันวาคม 2564

งานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาด

28 ธันวาคม 2564

Amazing Night Sukhothai Countdown 2021

29 ธันวาคม 2564

งานนมัสการพระธาตุวังหลวง ประจำปี 2564

29 ธันวาคม 2564

งานสืบสานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ที่หนองโน

30 ธันวาคม 2564

งาน COUNTDOWN อัมพวารื่นเริง เถลิงศกใหม่ 2565

30 ธันวาคม 2564

งาน Countdown ร้อยเอ็ด 2022

30 ธันวาคม 2564

พิธีสวดมนต์ข้ามปี บูชานพเคราะห์

31 ธันวาคม 2564

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จังหวัดแพร่

31 ธันวาคม 2564

สวดมนต์ข้ามปี จังหวัดภูเก็ต

31 ธันวาคม 2564

งานประเพณีบุญปีใหม่ให้ทานไฟ จังหวัดนครศรีธรรมราช

31 ธันวาคม 2564

เทศกาลรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม จ.อุบลราชธานี

31 ธันวาคม 2564

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 (Count down 2021)

31 ธันวาคม 2564

สวดมนต์ข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่2565” พิษณุโลก

31 ธันวาคม 2564

เทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์ วิจิตรหุ่นโคมไฟ ครั้งที่3

31 ธันวาคม 2564