งานวัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ (มีการจัดงานแต่จัดแบบเล็กๆ)

13 พฤศจิกายน 2564

ลอยกระทงสวรรค์ 12 นักษัตร วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

17 พฤศจิกายน 2564

ประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน

18 พฤศจิกายน 2564

ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

18 พฤศจิกายน 2564

ประเพณีลอยกระทง “จุดผางปะตี๊ปตี๋นก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก”ประจำปี 2564

18 พฤศจิกายน 2564

ประเพณีนมัสการพระธาตุห้วยอ้อ

18 พฤศจิกายน 2564

งานประเพณีสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป เมืองร้อยเอ็ด

18 พฤศจิกายน 2564

งานลอยกระทงกรุงเก่า

19 พฤศจิกายน 2564

ลอยกระทงน้ำกว๊าน ชมตลาดเรโทรมาร์เก็ต “ล้า ลา ลอย คอยเธอที่กว๊านพะเยา”

19 พฤศจิกายน 2564

ประเพณีลอยกระทง ปลอดเหล้าเบียร์ เบื่อประทัดประจำปี 2564

19 พฤศจิกายน 2564

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

19 พฤศจิกายน 2564

ประเพณีลอยกระทงย้อนยุคละโว้ธานี

19 พฤศจิกายน 2564

ต๋ามปะตี๊ด ตวยฮอย ลอยกระทงกว๊านพะเยา 2564

19 พฤศจิกายน 2564

ทีปะวารี ณ บ้านระจันวันเพ็ญ

19 พฤศจิกายน 2564

งานลอยกระทงสี จุดประทีปรอบโบสถ์ ตามประทีปรอบวิหาร

19 พฤศจิกายน 2564

ประเพณีลอยกระทงกะลาสาย กะลาสี

19 พฤศจิกายน 2564