หนาวนี้ที่ภูฝอยลม

27 ธันวาคม 2564

งานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาด

28 ธันวาคม 2564

งานชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง

28 ธันวาคม 2564

Amazing Night Sukhothai Countdown 2021

29 ธันวาคม 2564

งานนมัสการพระธาตุวังหลวง ประจำปี 2564

29 ธันวาคม 2564

งาน Countdown ร้อยเอ็ด 2022

30 ธันวาคม 2564

งานสืบสานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ที่หนองโน

30 ธันวาคม 2564

งาน COUNTDOWN อัมพวารื่นเริง เถลิงศกใหม่ 2565

30 ธันวาคม 2564

Hua Hin Lantern Festival

31 ธันวาคม 2564

สวดมนต์ข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่2565” พิษณุโลก

31 ธันวาคม 2564

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 (Count down 2021)

31 ธันวาคม 2564

พิธีสวดมนต์ข้ามปี วัดวรนาถบรรพต

31 ธันวาคม 2564

สวดมนต์ข้ามปี "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2565" เพชรบูรณ์

31 ธันวาคม 2564

สวดมนต์ข้ามปี จังหวัดภูเก็ต

31 ธันวาคม 2564

ลำพูน ลานบุญ ล้านนา ครั้งที่

31 ธันวาคม 2564

โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

31 ธันวาคม 2564