ประเพณีบุญบั้งไฟล้านตำนานม้าคำไหล

18 พฤษภาคม 2564

งานนมัสการพระพุทธโกศัยสิริชัยมหาศากยมุนี

20 พฤษภาคม 2564

งานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านบ้านกุดหว้า

22 พฤษภาคม 2564

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

22 พฤษภาคม 2564

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอกระนวน

22 พฤษภาคม 2564

งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2564

23 พฤษภาคม 2564

งานโนราห์โรงครู วัดท่าแค ประจำปี 2564

23 พฤษภาคม 2564

ตักบาตรเที่ยงคืน (เป็งปุ๊ด)

25 พฤษภาคม 2564

งานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ ในวันวิสาขบูชา

25 พฤษภาคม 2564

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู

25 พฤษภาคม 2564

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร

26 พฤษภาคม 2564

ประเพณีอัฐมีบูชา(ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าจำลอง)

26 พฤษภาคม 2564

เทศกาลวันวิสาขบูชา บุญมหาชาติ กวนข้าวทิพย์

26 พฤษภาคม 2564

วิสาขบูชา “ห่มผ้าพระเจดีย์ชัยมงคล”

26 พฤษภาคม 2564

ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน

26 พฤษภาคม 2564

เทศกาลวันวิสาขบูชาสกลนคร

26 พฤษภาคม 2564