Phetchaburi City of Gastronomy ครั้งที่ 1

10 ธันวาคม 2564

งานบุญบ้านไต(ไทดำ) บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ บ้านนาป่าหนาด

10 ธันวาคม 2564

“เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

10 ธันวาคม 2564

งานรำลึกอนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ประจำปี 2564

11 ธันวาคม 2564

เทศกาลผ้าไหมปักธงชัย

12 ธันวาคม 2564

งานวันยางพาราบึงกาฬ

12 ธันวาคม 2564

วันมาฆบูชา สืบสานตำนานสอง เจดีย์ธาตุ องค์พระธาตุเจ้า หริภุญชัยฯ และเจดีย์ปทุมวดี ประจำปี 2565

16 ธันวาคม 2564

งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564

16 ธันวาคม 2564

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564

17 ธันวาคม 2564

“เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

17 ธันวาคม 2564

งานมหกรรมของดีเเละประเพณีเผาข้าวหลาม

18 ธันวาคม 2564

“มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021 “

18 ธันวาคม 2564

งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2021

18 ธันวาคม 2564

งานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน

20 ธันวาคม 2564

เที่ยวทั่วไทย สไตล์พรีเมียม ครั้งที่ 27

23 ธันวาคม 2564

ประเพณีเเห่ดาวคริสต์มาส

23 ธันวาคม 2564