เทศกาลโคมไฟแสงสีแห่งเมืองปากน้ำ

28 มกราคม 2565

เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และ งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

29 มกราคม 2565

งานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

29 มกราคม 2565

งาน “ตรุษจีนกรุงเก่า อยุธยามหามงคล”

30 มกราคม 2565

เทศกาลตรุษจีนนครตรังและมหกรรมอาหารตรังดังทั่วโลก

31 มกราคม 2565

งานราชบุรีไชน่าทาวน์

31 มกราคม 2565

งานราชบุรีไชน่าทาวน์

31 มกราคม 2565

งานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

31 มกราคม 2565

งานอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 และของดีอำเภอเชียงคำ ประจำปี 2565

31 มกราคม 2565

งานตรุษจีน ประจำปี 2565

31 มกราคม 2565

งานตรุษจีนเล่งเกียฉู่

31 มกราคม 2565

งานประเพณีแห่ธงฉลองเทศกาลตรุษจีน เทศบาลตำบลบางหลวง

31 มกราคม 2565

ตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราช

31 มกราคม 2565

ประเพณีแห่ธงฉลองเทศกาลตรุษจีน เทศบาลตำบลบางหลวง

31 มกราคม 2565

งานตรุษจีนสุพรรณบุรี ประจำปี 2565

1 กุมภาพันธ์ 2565

งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี

1 กุมภาพันธ์ 2565