ระยองแฟร์ 2020

18 ธันวาคม 2564

งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2021

18 ธันวาคม 2564

งานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน

20 ธันวาคม 2564

เทศกาลเที่ยวพิมาย และการแข่งขันเรือยาวประเพณีชนะเลิศถ้วยพระราชทาน

22 ธันวาคม 2564

งาน “ลานศิลปวัฒนธรรม สืบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย”

24 ธันวาคม 2564

“เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

24 ธันวาคม 2564

เทศกาลกินปลา และของดีเมืองสิงห์บุรี

25 ธันวาคม 2564

งานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นคร ลำปาง 2563

25 ธันวาคม 2564

งานปากช่องคาวบอยซิตี้ & Countdown

25 ธันวาคม 2564

"หนาวดีดีที่บึงกาฬ" ลมหนาวแห่งความสุข

26 ธันวาคม 2564

เทศกาลปีใหม่ม้งป่ากลาง 2021

26 ธันวาคม 2564

งานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

27 ธันวาคม 2564

งานชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง

28 ธันวาคม 2564

งานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดกระบี่

28 ธันวาคม 2564

งานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาด

28 ธันวาคม 2564

งานย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย หมู่บ้านสร้างสรรค์ ครั้งที่ 12

28 ธันวาคม 2564