งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2021

25 ธันวาคม 2564

เทศกาลปีใหม่ม้งป่ากลาง 2021

26 ธันวาคม 2564

"หนาวดีดีที่บึงกาฬ" ลมหนาวแห่งความสุข

26 ธันวาคม 2564

งานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

27 ธันวาคม 2564

งานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาด

28 ธันวาคม 2564

งานปีใหม่-กาชาด จ.ตราด

28 ธันวาคม 2564

งานย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย หมู่บ้านสร้างสรรค์ ครั้งที่ 12

28 ธันวาคม 2564

งานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดกระบี่

28 ธันวาคม 2564

งานชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง

28 ธันวาคม 2564

งานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 Pattaya Countdown 2022

29 ธันวาคม 2564

Amazing Night Sukhothai Countdown 2021

29 ธันวาคม 2564

งานสืบสานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ที่หนองโน

30 ธันวาคม 2564

งาน COUNTDOWN อัมพวารื่นเริง เถลิงศกใหม่ 2565

30 ธันวาคม 2564

เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือ

30 ธันวาคม 2564

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 (Count down 2021)

31 ธันวาคม 2564

งาน Countdown โคราช

31 ธันวาคม 2564