แพร่คราฟท์ 2021

4 ธันวาคม 2564

สีสันดอยตุง ครั้งที่ 7

4 ธันวาคม 2564

หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 12

5 ธันวาคม 2564

สังฆเติ๋นรวมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน ประจำปี 2564

5 ธันวาคม 2564

CampingLoveMusic2

5 ธันวาคม 2564

งานจิมทอมป์สันฟาร์ม ทัวร์ "ดอกไม้บาน อีสานม่วนซื่น"

5 ธันวาคม 2564

นิมมานเหมินทร์ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ พรอเมอนาต ครั้งที่ 22

5 ธันวาคม 2564

มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย

6 ธันวาคม 2564

งานบุญบ้านไต(ไทดำ) บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ บ้านนาป่าหนาด

10 ธันวาคม 2564

“เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

10 ธันวาคม 2564

งานรำลึกอนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ประจำปี 2564

11 ธันวาคม 2564

เทศกาลผ้าไหมปักธงชัย

12 ธันวาคม 2564

งานฤดูหนาวปากช่อง

13 ธันวาคม 2564

งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564

16 ธันวาคม 2564

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564

17 ธันวาคม 2564

“เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

17 ธันวาคม 2564