เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช 2022

27 มกราคม 2565

มหกรรมแห่งความผ่อนคลาย (Stress Free Festival)

28 มกราคม 2565

งานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

29 มกราคม 2565

เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และ งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

29 มกราคม 2565

งานหอการค้านครปฐม Fair “เทศกาลอาหาร ผลไม้ และของดีนครปฐม”

1 กุมภาพันธ์ 2565

งานหอการค้านครปฐม Fair “เทศกาลอาหาร ผลไม้ และของดีนครปฐม”

1 กุมภาพันธ์ 2565

งานของดีเมืองอ่างทอง และงานกาชาด

1 กุมภาพันธ์ 2565

งานมหกรรมเครื่องเงิน และผ้าทอเมืองน่าน

1 กุมภาพันธ์ 2565

งานมะม่วงสหกรณ์แปดริ้ว

1 กุมภาพันธ์ 2565

งานหอการค้านครปฐม Fair “เทศกาลอาหาร ผลไม้ และของดีนครปฐม”

1 กุมภาพันธ์ 2565

เทศกาลอาหารทะเล จังหวัดสมุทรสาคร

1 กุมภาพันธ์ 2565

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่

1 กุมภาพันธ์ 2565

มหกรรมดนตรีเพื่อสร้างความรัก

1 กุมภาพันธ์ 2565

เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่

1 กุมภาพันธ์ 2565

งานดนตรีแจ๊สระดับโลก

1 กุมภาพันธ์ 2565

เทศกาลดนตรีฤดูหนาวใจกลางหุบเขา

1 กุมภาพันธ์ 2565