งานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆHeart-tugging festivals

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี 2565

26 มกราคม 2565

เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช 2022

27 มกราคม 2565

มหกรรมแห่งความผ่อนคลาย (Stress Free Festival)

28 มกราคม 2565

เทศกาลโคมไฟแสงสีแห่งเมืองปากน้ำ

28 มกราคม 2565

เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และ งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

29 มกราคม 2565

งานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

29 มกราคม 2565

งานบางแสน21-2021, World Athletics Elite Label

30 มกราคม 2565

งาน “ตรุษจีนกรุงเก่า อยุธยามหามงคล”

30 มกราคม 2565

งานราชบุรีไชน่าทาวน์

31 มกราคม 2565

งานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

31 มกราคม 2565

ประเพณีแห่ธงฉลองเทศกาลตรุษจีน เทศบาลตำบลบางหลวง

31 มกราคม 2565

ตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราช

31 มกราคม 2565