งานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆHeart-tugging festivals

ประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน

18 พฤศจิกายน 2564

ประเพณีข้าวพันก้อนดอกไม้พันดวง

19 พฤศจิกายน 2564

งานลอยกระทงสี จุดประทีปรอบโบสถ์ ตามประทีปรอบวิหาร

19 พฤศจิกายน 2564

งานวันรำลึกวีรชนคนถูกลืม “ขุนรองปลัดชู” และทอดผ้าป่าสามัคคีทางน้ำ

19 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมเนื่องในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

19 พฤศจิกายน 2564

ประเพณีลอยกระทง วิถีไทย วิถีพุทธ

19 พฤศจิกายน 2564

สืบสานประเพณีนมัสการพระธาตุห้วยอ้อและยี่เป็งเมืองลอง

19 พฤศจิกายน 2564

ทีปะวารี ณ บ้านระจันวันเพ็ญ

19 พฤศจิกายน 2564

ประเพณีงานวันลอยกระทง ประจำปี 2564

19 พฤศจิกายน 2564

ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ เทศบาลเมืองเชียงใหม่

19 พฤศจิกายน 2564

ประเพณีลอยกระทงกะลาสาย กะลาสี

19 พฤศจิกายน 2564

สืบสานประเพณียี่เป็ง “ต๋ามผางประทีป มงคล 8 ทิศ นักษัตรทั้ง8 ตามคติพม่า

19 พฤศจิกายน 2564