งานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆHeart-tugging festivals

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำและเทศกาลอาหารอร่อยจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2564

5 ตุลาคม 2564

เทศกาลกินเจ

6 ตุลาคม 2564

งานไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม

18 ตุลาคม 2564

เทศกาลแห่งแสงสว่างนานาชาติ (Diwali)

26 ตุลาคม 2564