งานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆHeart-tugging festivals

ประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2563

1 ตุลาคม 2563

ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง

1 ตุลาคม 2563

งานประเพณีออกพรรษาเมืองร้อยเอ็ด

1 ตุลาคม 2563

ประเพณีรับบัว

1 ตุลาคม 2563

ประเพณีออกพรรษาและลอยผาสาดอำเภอเชียงคาน ประจำปี 2563

1 ตุลาคม 2563

เทศกาลออกพรรษานาข่าหมี่ขิด

2 ตุลาคม 2563

เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค

2 ตุลาคม 2563

เทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาคโลก

2 ตุลาคม 2563

ตักบาตรพระร้อยทางน้ำ

2 ตุลาคม 2563

ประเพณีตักบาตรดอกไม้

2 ตุลาคม 2563

ประเพณีออกพรรษา จุดไฟตูมกา

2 ตุลาคม 2563

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง (วันออกพรรษา)

2 ตุลาคม 2563