งานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆHeart-tugging festivals

ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง

1 ตุลาคม 2563

งานประเพณีออกพรรษาเมืองร้อยเอ็ด

1 ตุลาคม 2563

ประเพณีออกพรรษาและลอยผาสาดอำเภอเชียงคาน ประจำปี 2563

1 ตุลาคม 2563

ประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2563

1 ตุลาคม 2563

ประเพณีรับบัว

1 ตุลาคม 2563

ประเพณีออกพรรษา จุดไฟตูมกา

2 ตุลาคม 2563

ประเพณีพายเรือ เนื่องในวันออกพรรษา

2 ตุลาคม 2563

วันสัตตนาคารำลึก

2 ตุลาคม 2563

ตักบาตรพระร้อยทางน้ำ

2 ตุลาคม 2563

เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค

2 ตุลาคม 2563

ประเพณีตักบาตรดอกไม้

2 ตุลาคม 2563

เทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาคโลก

2 ตุลาคม 2563