งานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆHeart-tugging festivals

มหกรรมกลองนานาชาติและพิธีไหว้ครูกลอง (ครั้งที่ 10) ประจำปี 2563

1 สิงหาคม 2563

เทศกาลชมสวนฤดูฝน

1 สิงหาคม 2563

รำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2563

6 สิงหาคม 2563

ลานนาพฤษชาติ 12 สิงหาคม

9 สิงหาคม 2563

กิจกรรมการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563

15 สิงหาคม 2563

งานบุญพวงมาลัยในประเพณีบุญข้าวประดับดิน บ้านกุดหว้า

17 สิงหาคม 2563

ประเพณีตักบาตรขนมครก-น้ำตาลทราย ประจำปี 2563 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี)

26 สิงหาคม 2563

การแข่งขันจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ

29 สิงหาคม 2563