งานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆHeart-tugging festivals

ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอปทุมรัตต์

1 มิถุนายน 2563

ฉลองเมืองนครเขื่อนขันธ์ แห่องค์เจ้าพ่อหลักเมือง

1 มิถุนายน 2563

ประเพณีขึ้นธาตุเดือน ๙ (เหนือ)

4 มิถุนายน 2563

ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร

5 มิถุนายน 2563

ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอสุวรรณภูมิ

6 มิถุนายน 2563

งานแข่งขันวิ่ง “Doi Soi Malai Trail 2020”

7 มิถุนายน 2563

งานบวงสรวงองค์ปู่พญานาค

8 มิถุนายน 2563

วันรำลึกราชินีนักร้องลูกทุ่ง "พุ่มพวง ดวงจันทร์" 2563

10 มิถุนายน 2563

ประเพณีบุญบั้งไฟ-ตะไลหมื่น อำเภอศรีบุญเรือง ประจำปี 2563

13 มิถุนายน 2563

กิจกรรม เดิน - วิ่ง 2020 OLYMPIC DAY

14 มิถุนายน 2563

งานวิ่งเขาประทับช้างเทรล 2020

20 มิถุนายน 2563

งานรำลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วันมรณภาพ ครบ 148 ปี

22 มิถุนายน 2563