งานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆHeart-tugging festivals

ประเพณีบุญคูณลาน จ.อำนาจเจริญ

1 มกราคม 2565

แสง สี เสียง ตำนานรักภูเขาไฟกระโดง

14 มกราคม 2565

เลื่อนการจัดงาน อนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565

18 มกราคม 2565

มากินกัญ

21 มกราคม 2565

มหกรรมแห่งความผ่อนคลาย (Stress Free Festival)

28 มกราคม 2565

เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และ งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

29 มกราคม 2565

งานบางแสน21-2021, World Athletics Elite Label

30 มกราคม 2565

งานราชบุรีไชน่าทาวน์

31 มกราคม 2565