งานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆHeart-tugging festivals

ประเพณีใส่บาตรเทียน

7 กรกฎาคม 2563

การแข่งขันเรือใบ Multihull Solutions Regatta Phuket

10 กรกฎาคม 2563

การแข่งขันเรือใบนานาชาติรายการ Cape Panwa Hotel Phuket Raceweek ครั้งที่ 17

15 กรกฎาคม 2563

เทศกาลเที่ยวหอยหินกินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว ประจำปี 2563

31 กรกฎาคม 2563