งานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆHeart-tugging festivals

เทศกาลเที่ยวหอยหินกินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว

6 สิงหาคม 2564

งาน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพโพธิ์ตาก มาราธอน ครั้งที่๑

15 สิงหาคม 2564

งาน Laguna Phuket International Marathon

16 สิงหาคม 2564