1 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564

place วัดโชติทายการาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

งานเทศกาลองุ่นหวาน ผลไม้ และของดีดำเนินสะดวก

งานเทศกาลองุ่นหวาน ผลไม้ และของดีดำเนินสะดวก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร พืชผักผลไม้ของขึ้นชื่อของอำเภอดำเนินสะดวกให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอดำเนินสะดวกอีกทางหนึ่ง มีกิจกรรมการประกวดองุ่นหวาน ผลไม้ ผักปลอดสารพิษ การประกวดซุ้มตำบล การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดธิดาองุ่นหวาน การประกวดหนูน้อยองุ่นหวาน การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับองุ่นและพืชพันธุ์ไม้ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นบ้านของชาวดำเนินสะดวก

 

ภูมิภาค :Region : ภาคกลาง
จังหวัด :Province : ราชบุรี
ติดต่อสอบถาม :Contact : ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก
เบอร์โทร :Tel : 032 241204

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more