26 กุมภาพันธ์ 2564 - 6 มีนาคม 2564

place บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดเพชรบูรณ์

งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์

กำหนดจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ใหม่ ในวันที่ 26กุมภาพันธ์ ถึง 6มีนาคม 2564 นี้

ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2564 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน แต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มจะแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้มีคำสั่งให้เลื่อนการจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ครั้งนี้ออกไปโดยไม่มีกำหนดนั้น

บัดนี้สถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ประกอบกับเพื่อเป็นการผ่อนคลายโดยมิให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้กำหนดจัดวานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันนี้ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ออกหนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก และนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี ได้รับทราบโดยทั่วกัน

ภูมิภาค :Region : ภาคเหนือ
จังหวัด :Province : เพชรบูรณ์

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more