28 กุมภาพันธ์ 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

place อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร

วิ่งมุกดาหารฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2564

เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมการกีฬาที่มุ่งสร้างกระแสให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายอันเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองและเป็นกิจกรรมที่สามารถประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้น กิจกรรมวิ่งมุกดาหารฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมให้เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งฮาล์ฟมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเสริมสร้างพัฒนาสุขภาพไปสู่ในระดับประเทศให้มีมาตรฐานสูงขึ้น โดยการใช้กิจกรรมการวิ่งเป็นสื่อในการส่งเสริมกิจกรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และภาคีอื่นๆ เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

ภูมิภาค :Region : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด :Province : มุกดาหาร

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more