พิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกปีที่ 10

”มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกปีที่ 10” น้อมรำลึกพระพันปีหลวง ที่ทรงส่งเสริมผ้าไทย ดึงนักออกแบบเยาวชนไทยร่วมออกแบบ ดันผ้าไทยโกอินเตอร์ผ่านเอกอัคราชทูต 41 ท่าน

โดยเย็นวันนี้ (6 ธ.ค. 63) น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ในนามของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมต้อนรับ พณฯ ท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และศาสตราจารย์ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกปีที่ 10  ณ หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งในปีนี้ถือ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม และมูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนผ้าไหมไทย และให้เกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้า เป็นอาชีพเสริมจนทำให้เกษตรกรมีความอยู่ดีกินดีมากขึ้น

สำหรับงานในวันนี้เป็นการจัดงานแฟชั่นโชว์ระดับโลกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด  เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย มรดกไทยให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และให้ความสนใจสวมใส่ผ้าไหมไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาไทยและศักยภาพการผลิตผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผ้าไหมไทย และสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ในต่างประเทศ  และเป็นโอกาสดีที่นิสิต นักศึกษาอาชีวะ และสถาบันด้านการออกแบบแฟชั่นกว่าทั่วประเทศไทยกว่า 70 แห่ง จะได้แสดงศักยภาพในการออกแบบชุดให้กับคณะเอกอัครราชทูตร่วมเดินแบบเพื่อผลักดันและส่งเสริมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกในครั้งนี้ #ThaiSilktoTheWorld

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องRelated

กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะปีนักษัตร New Post
18 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
Amazing Thailand Countdown 2020 New Post
18 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
โครงการ “เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม” New Post
18 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ททท. จุดกระแส “เมืองรอง” กับ “Experiencing ASEAN POP Culture” New Post
18 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
TAT launches “Experiencing ASEAN POP Culture” campaign TAT launches “Experiencing ASEAN POP Culture” campaign
30 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more