1 ตุลาคม 2563 - 3 ตุลาคม 2563

place วัดอุทยารมณ์ สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน Wat Utthayarom and Mae Sariang police station in Amphoe Mae Sariang, Mae Hong Son

ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง

ประเพณี “ออกหว่า” เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง ประจำปี 2563

            ด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่สะเรียงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง กำหนดจัดงานประเพณีออกหว่าแม่สะเรียง (ประเพณีออกพรรษาไทยใหญ่) ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2563 ในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยงานประเพณีดังกล่าวเป็นงานประเพณีท้องถิ่นที่เกิดจากความเชื่อและความศรัทธาเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวอำเภอแม่สะเรียง

ประเพณีออกหว่า ออกพรรษาไทยใหญ่ของชาวไทยใหญ่ที่สืบสอดมากว่า 600 ปี โดยเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับโลกมนุษย์หลังจากเสด็จโปรดพระมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในวัน 15 ค่ำเดือน 11 ประชาชนจึงได้ร่วมจัดทำซุ้มราชวัตร ประดับประดาด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ประทีปโคมไฟอย่างสวยงามแม้แต่สัตว์ในป่าหิมพานต์ ก็ออกมา แสดงความยินดีด้วยการเต้นรำอย่างสนุกสนาน และในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 (3 ตุลาคม 2563) ยังจัดให้มี ขบวนแห่เทียนเหง แห่ไปตามวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลแม่สะเรียง เทียนเหงแปลว่า เทียนพันเล่ม คือการแห่เทียนพันเล่มเพื่อเป็นพุทธบูชา ที่นับเป็นประเพณีที่สำคัญประเพณีหนึ่งที่พุทธศาสนิกชน จัดให้มีการแห่ต้นโคม แห่ต้นเกี๊ยะ ตลอดการละเล่นต่างๆ ของชนเผ่าต่างๆ เป็นกิจกรรมที่ทำสืบทอดมาจากบรรพบุรุษในอดีตสืบถึงลูกหลานในปัจจุบัน กล่าวกันว่าเพื่อเป็นพุทธบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเป็นสิริมงคล แก่ตน ครอบครัวให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข  ตลอดงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 200 รูป การประกวดธิดาไต การแสดงสืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยออกหว่า และวิถีชนเผ่า เป็นต้น  

กำหนดการจัดงานประเพณี ดังนี้

            วันที่ 1 ตุลาคม 2563      พิธีเปิดลานวัฒนธรรม ณ วัดอุทยารมณ์

            วันที่ 2 ตุลาคม 2563      พิธีเปิดตระการตา/ศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา

            วันที่ 3 ตุลาคม 2563      ขบวนแห่เทียนเหง/ประกวดธิดาออกหว่า

ภูมิภาค :Region : ภาคเหนือ
จังหวัด :Province : แม่ฮ่องสอน
อีเมล :Email : tatmhs@tat.or.th
ติดต่อสอบถาม :Contact : ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน
เบอร์โทร :Tel : 0536129823

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more