18 ตุลาคม 2564 - 22 ตุลาคม 2564

place ริมฝั่งโขง ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

งานไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม

งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม​ ประจำปี 2564 ระหว่างวันจันทร์ที่ 18 - วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564
(วันออกพรรษา ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564) **เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ภายในงาน ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด
การจัดงานให้คงไว้ในกิจกรรมที่สำคัญและเป็นแก่นแท้ของประเพณี ดังนี้
(1) การไหลเรือไฟโชว์ / เรือไฟวิทยาศาสตร์
ที่ทำการปกครองจังหวัด
(2) การปล่อยกระทงสาย
(3) การลอยเรือไฟโบราณ
(4) การรำบูชาพระธาตุพนม
(5) การทำบุญตักบาตรเทโว

**ให้งดกิจกรรมงานพาข้าวแลง ที่จัดโดยองค์กรภาคเอกชน ณ บริเวณลานตะวันเบิกฟ้า เนื่องจากในการรับประทานอาหารจะมีการเปิดหน้ากาก จึงมีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีนี้ จึงขอให้เลี่ยงไว้ก่อน
**กิจกรรมรำบูชาพระธาตุพนม กำหนดนางรำ จำนวน 50 คน ในการรำให้มีการเว้นระยะห่างของนางรำให้มีความเหมาะสม รวมถึงผู้เข้าร่วมชม และดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
การคัดกรองบุคคล ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวงาน และการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ให้มีการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ไว้แต่เนิ่น ๆ โดยเรียบเรียงเป็นข้อความที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อสื่อสารไปยังผู้ที่มีความประสงค์จะมาท่องเที่ยวได้ทราบมาตรการของจังหวัดนครพนม​

ภูมิภาค :Region : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด :Province : นครพนม
ติดต่อสอบถาม :Contact : สำนักงานจังหวัดนครพนม
เบอร์โทร :Tel : 042 511 574

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more