25 กุมภาพันธ์ 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

place วัดเขตร์นาบุญญาราม อำเมือง จังหวัดจันทบุรี

งานพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ ประจำปี 2564

พิธีบูชาดาวนพเคราะห์ เป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์อนัมนิกายหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ถือปฏิบัติมายาวนานกว่า 187 ปี ในงานจะมีการจุดเทียนอายุวัฒนะ แก้ปีชงประจำนักษัตร สะเดาะเคราะห์เสริมดวง และอื่นๆ อีกมากมายครับ ในสมัยโบราณตามพุทธศาสนา นิกายมหายานเชื่อว่าดวงดาวทั้ง 9 คือพระพุทธเจ้าทั้ง 7 และพระโพธิ์สัตว์ ทั้ง 2 พระองค์ ที่จะดูแลดวงชะตาชีวิตเรา การบูชาดวงดาวเพื่อให้ชีวิตของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง ตลอดปี อานิสงส์ผลบุญแห่งการบูชาดาวนอกจากเราที่จะได้รับแล้ว ยังสามารถส่งต่อไปให้ถึงบิดามารดาญาติมิตรทั้งหลายทั้งปวงด้วย

.บูชาดาวที่วัดเขตร์นาบุญญาราม เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ยังดำรงไว้ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน (ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทยที่พิธีกรรมต่าง ๆ ครบถ้วนเป็นดั่งเช่นโบราณกาลตามประเพณีเก่าก่อนที่เชื่อกันว่าหลังจากตรุษจีน 15 วันเทศกาลสาร์ทง่วนเซียว สาร์ทใหญ่สาร์ทแรกของปี พระสงฆ์และคณะผู้ศรัทธาจะจัดพิธีร่วมกันอัญเชิญพระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์เสด็จมาในปางของดวงดาว เพื่อประทานพรสร้างความเป็นสิริมงคลให้ผู้คน

.การบูชาดาวที่วัดเขตร์นาบุญญาราม จะมีพิธีถวาย “พะเก่ง” คือการเขียนชื่อตัวเองลงในใบฎีกาไปไว้ใน อุโบสถถวายต่อพระพุทธเจ้า พระโพธิ์สัตว์ และทวยเทพ เพื่อให้ช่วยคุ้มครอง จะมีการสวดมงคลคาถาพระสูตรชั้นสูงเช้า-เย็นภายในอุโบสถ ตลอดงาน เชื่อว่าจะนาสิริมงคล ความร่มเย็นสู่ตัวเราและครอบครัว

.สำหรับบุคคลที่เกิดปี ?มะแม ?ฉลู ?มะโรง ?จอ ควรทำพิธีกาลอ(ปัดเคราะห์แก้ปีชง) ขอพรไท้ส่วยเอี๊ยคุ้มครองตลอดปี ในปีนี้เทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตาไท้ส่วยเอี๊ยปีฉลูธาตุทองหยิน (ซิงทิ่ว辛丑)มีพระนามว่าขุนพลเอี่ยงสิ่งไต่เจียงกุง(辛丑太歲楊信大將軍) เพื่อฝากดวงชะตาเสริมดวง วัดเขตร์นาบุญญารามจัดให้พี่น้องประชาชนทำพิธีกาลอได้ที่วัดตลอดช่วงงานพิธีบูชาดาวโดยมีกรรมการวัดดูแล แนะนำในทุกขั้นตอน

.วัดเขตร์นาบุญญาราม อารามเก่าแก่ในจังหวัดจันทบุรี แรกสร้างแต่ครั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 กว่า 180 ปี มิ่งมงคลแห่งพุทธศาสนามหายาน ฝ่ายอนัมนิกาย ที่ได้งอกงามไพบูลย์ในจิตใจพุทธศาสนิกชน ด้วยมงคลนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยมงคลสถานอุโบสถที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์ จวบจนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ทรงพระกรุณาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ด้านในพระเกศของพระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ จึงล้วนเป็นเหตุมงคลในอารามแห่งนี้เป็น “เขตแห่งเนื้อนาบุญ” อย่างแท้จริง

ภูมิภาค :Region : ภาคตะวันออก
จังหวัด :Province : จันทบุรี
ติดต่อสอบถาม :Contact : ททท.สำนักงานจันทบุรี
เบอร์โทร :Tel : 0 3960 9112

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more