25 เมษายน 2564 - 25 เมษายน 2564

place บริเวณเขตเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ Phra Pradaeng City Hall

**ยกเลิกการจัดงาน** ประเพณีสงกรานต์พระประแดง สมุทรปราการ ประจำปี 2564

 **ยกเลิกการจัดงาน**

เทศบาลเมืองพระประแดง

กำหนดจัดกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของสงกรานต์พระประแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นถึงความสำคัญและรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมของท้องถิ่นชาวรามัญ ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่เมืองพระประแดง เป็นที่ภาคภูมิใจแก่ลูกหลานและอนุชนรุ่นหลังจึงกำหนดจัดให้มีกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2564 ขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2564 ณ บริเวณเทศบาลเมืองพระประแดง ดังนี้ 

1. กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ
2. กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป
3. กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
4. กิจกรรมการละเล่นพื้นเมือง (สะบ้ารามัญ)
5. กิจกรรมการกวนกาละแม
6. กิจกรรมการปล่อยนก-ปล่อยปลา

****(งดการสาดน้ำ ปะแป้ง)***

ภูมิภาค :Region : ภาคตะวันออก
จังหวัด :Province : สมุทรปราการ
อีเมล :Email : tatchoengsao@tat.or.th
ติดต่อสอบถาม :Contact : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร :Tel : 0 3851 4009

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more