งานสืบสานประเพณีลอยกระทง และการแข่งขันเรือยาวเมืองคนสวย

จังหวัด ราชบุรี

วันที่ 11 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562

รายละเอียด

การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ชมขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง การประกวดขบวนแห่การประกวดนางนพมาศ การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และการแสดงคอนเสิร์ต

สถานที่จัดงาน

เขื่อนแม่น้ำแม่กลอง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลเมืองโพธาราม
โทรศัพท์ 032231267

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง