เทศกาลกินเจ อำเภอบ้านโป่ง

จังหวัด ราชบุรี

วันที่ 29 ก.ย. 2562 - 07 ต.ค. 2562

รายละเอียด

เชิญร่วมพิธีเฉียเก่ รับเสด็จพระญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 7 พระองค์ พระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ และองค์เทพทุกๆพระองค์ ณ ลานพิธีริมแม่น้ำแม่กลองข้างห้องสมุด และอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ โรงเจบ้วนฮกตั้ว, พิธีเกี่ยจี่ (ไหว้ใหญ่), ชมขบวนแห่อัญเชิญ “องค์กิ๋วอ่วงฮุดโจ้ว” ออกโปรดพี่น้องชาวตลาดบ้านโป่ง การประกอบพิธีปั้งจุ่ยเต็ง (ลอยกระทง) ณ ลานพิธีริมแม่น้ำแม่กลอง พร้อมด้วยขบวนองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิม ขบวนนางฟ้า , เจ้าสัวน้อย จากบุตรหลานชาวบ้านโป่ง พิธีไคหน่ำเทียนมึ้ง (พิธีเปิดประตูสวรรค์) พิธีไป้เต้า (เสริมดวงชะตาและต่ออายุ) พิธีโผวโต่ว (ทิ้งกระจาด) พิธีซั่งเก่ ส่งเสด็จพระญาณขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า 7 พระองค์ พระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ และองค์เทพทุกๆพระองค์ สู่สรวงสวรรค์ โดยทุก ๆ คืนจะมีพิธีเดินธูป (เกี่ยเฮียว) และเจริญสมาธิ ในเวลา 19.30 น. และมีอาหารเจให้รับประทานฟรีตลอดงาน

สถานที่จัดงาน

โรงเจบ้วนฮกตั้ว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โรงเจบ้วนฮกตั้ว

โทรศัพท์ 089 744 1155

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง