ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

จังหวัด ภูเก็ต

วันที่ 29 ก.ย. 2562 - 07 ต.ค. 2562

รายละเอียด

ประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต โดยจัดขึ้นเป็นเวลา 9 วัน 9 คืนซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องถือศีลอย่างเคร่งครัดจำนวน 10 ข้อในระหว่างประเพณีถือศีลกินผักในแต่ละศาลเจ้าจะมีพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อบูชาและอัญเชิญองค์เทพลงมาเป็นประธานในงานถือศีลกินผัก

พิธีการกำหนดการกินผักภูเก็ต
พิธีแห่พระของศาลเจ้า (อิ้วเก้ง)
พิธีเอี๊ยวเก๊ง (พิธีแห่พระ) เป็นการออกเยี่ยมขององค์กิ๊วหองไต่เต่ เพื่ออวยพรให้กับประชาชนทั่วไป โดยมีขบวนธงและป้ายชื่อแห่นำหน้า ต่อด้วยเสลี่ยงเล็ก (ไฉ้เปี๋ย) จากนั้นเป็นขบวนของหนิ่วสั่ว (ร่มฉัตรจีน) ต่อด้วยตั่วเหลี้ยน (เสลี่ยงใหญ่) ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์กิ๊วหองไต่เต่ ชาวบ้านจะตั้งโต๊ะบูชาหน้าบ้านและคุกเข่าอยู่ในอาการสงบนิ่งเพื่อรับพรจากองค์กิ๊วหองไต่เต่ขณะที่ขบวนแห่ผ่านไป
วันที่ 30 กันยายน 2562

    อ๊ามจ้อสู่ก้งนาคา ศาลเจ้าฮุนจงอ๊าม (แห่พระรอบเมือง) ****

วันที่ 01 ตุลาคม 2562
    อ๊ามซำไป่กอง (บางคู)
    อ๊ามกวนเต้กุ้น (ศาลเจ้าสะปำ) (แห่พระรอบเมือง) ****
    อ๊ามเฉ้งเหล่งต๋อง (บ้านเมืองใหม่)

วันที่ 02 ตุลาคม 2562
    อ๊ามเต้กุ้น (บ้านนาบอน)
    อ๊ามหลิมฮู้ไท้ซู (ศาลเจ้าสามกอง ) (แห่พระรอบเมือง) ****
    อ๊ามต่ายฮวดต๋อง (หาดสุรินทร์ )
    อ๊ามบู้เส่งต๋อง ( บ้านเคียน )

วันที่ 03 ตุลาคม 2562
    อ๊ามไต่เส่งปุดจ้อ (ฉลอง)
    อ๊ามเจ่งอ๋อง   (ตรงข้ามรพ วชิระ ) (แห่พระรอบเมือง) ****
    อ๊ามบ้านท่าเรือ (ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ)(แห่พระรอบเมือง) ****
    อ๊ามเต้กุ้นไต่เต่ ( บ้านป่าสัก )
    อ๊ามฮุนจงอ้าม จ้อสู่ก้ง นาคา (แห่พระรอบหมู่บ้าน)
    อ๊ามเฉ้งเหล่งต๋อง ( บ้านเมืองใหม่ )
    อ๊ามกวนเต้กุ้น (สะปำ )

วันที่ 04 ตุลาคม 2562
    อ๊ามบางเหนียว (ศาลเจ้าบางเหนียว ) (แห่พระรอบเมือง) ****
    อ๊ามกิ๊มซืออ๋องเต้าโบ้เก้ง (บ้านดอน)
    อ๊ามส่ามอ๋องหู้ ( ศาลเจ้าเชิงทะเล ) (แห่พระเขตอำเภอถลาง)
    อ๊ามจงหงี่ต๋อง (น้ำตกโตนไทร)
    อ๊ามต่ายฮวดต๋อง ( หาดสุรินทร์ )

วันที่ 05 ตุลาคม 2562
    ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย (แห่พระรอบเมือง) ****
    ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง (หมู่บ้านเคียน หมู่บ้านสาคู หมู่บ้านในยาง สนามบินและหมู่บ้านเมืองใหม่)

วันที่ 06 ตุลาคม 2562
    อ๊ามหล่ายถู่ต้าวโบ้เก๊ง ( ศาลเจ้ากะทู้ ) (แห่พระรอบเมือง) ****
    อ๊ามเต้กุ้น (บ้านนาบอน)
    อ๊ามไหเหยียนเก้ง (ไม้ขาว )
    อ๊ามยกเค่เก้ง ( จ้อสู่ก้ง ซอยพะเนียง ) (แห่พระรอบเมือง) ****

วันที่ 07 ตุลาคม 2562
    อ๊ามหง่อเฮี้ยนไต่เต่ ( บ้านเคียน )
    อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง ( หล่อโรง ) (แห่พระรอบเมือง) ****
    อ๊ามซำไป่กอง ( บางคู )

 

สถานที่จัดงาน

ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานภูเก็ต  โทรศัพท์  0 7621 1036 , 0 7621 2213
www.phuketvegetarian.com/

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง