ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดชุมพร

จังหวัด ชุมพร

วันที่ 29 ก.ย. 2562 - 07 ต.ค. 2562

รายละเอียด

พิธีเวียนธูป ข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์  เสริมดวง แก้ปีชง ขบวนพระรูปศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพเจ้าประทับทรง ขบวนล่อโก้ว ออกแห่เยี่ยมเยียนอวยพรประชาชนรอบตลาดเทศบาลเมืองชุมพร

สถานที่จัดงาน

โรงเจหลิมฮกตั๊ว มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ จังหวัดชุมพร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานชุมพร โทรศัพท์  0 7750 2775-6

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง