ประกาศผลการตัดสินประกวดว่าวไทยโบราณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอประกาศผลการตัดสินประกวดว่าวไทยโบราณอย่างเป็นทางการ ตามที่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งร่วมออกร้านงานกาชาดได้ส่งว่าวเข้าประกวด

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอประกาศผลการตัดสินประกวดว่าวไทยโบราณอย่างเป็นทางการ ตามที่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งร่วมออกร้านงานกาชาดได้ส่งว่าวเข้าประกวด และคณะกรรมการได้มีการตัดสินเมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ กระทรวงแรงงาน จะได้รับโล่พระราชทาน พร้อมเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท

 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จะได้รับโล่พระราชทาน พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จะได้รับโล่พระราชทาน พร้อมเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท

 

รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล
ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้รับโล่พระทานพร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะได้รับโล่พระทานพร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

 

ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561ในพิธีเปิดงานกาชาด ณ สวนลุมพินี 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง