งานเทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ @ หาดใหญ่

งานเทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ @ หาดใหญ่ (International Balloon Festival @ Hat Yai) ณ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “เทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ @ หาดใหญ่” (International Balloon Festival @ Hat Yai) เพื่อสร้างกิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เสริมสร้างภาพลักษณ์และความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตลาดระยะใกล้จากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ อันจะก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่พื้นที่และการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ณ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง