The 23rd Bay Regatta

จังหวัด กระบี่

วันที่ 05 ก.พ. 2563 - 09 ก.พ. 2563

รายละเอียด

ซี่รี่ย์การแข่งขันที่มีรูปแบบดึงดูดใจนักแล่นเรือใบทั่วโลกที่ต่างให้ความสนใจรอคอยเข้าร่วมแข่งขันอย่างคึกคักทุกปี

 

สถานที่จัดงาน

ภูเก็ต, พังงา, กระบี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานภูเก็ต
โทรศัพท์ 0 7621 1036
www.bayregatta.com

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง