“วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ชาเลนจ์ ครั้งที่ 2” FOREST TRAIL RUNNING 2020

จังหวัด กาญจนบุรี

วันที่ 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563

รายละเอียด

“ทุกก้าวที่เราวิ่ง ร่วมสนับสนุน  ผู้พิทักษ์ไพร ส่งต่อแรงใจ ป่าไทยยั่งยืน” กิจกรรมวิ่งเทรลทะลุถ้ำ (อุโมงค์เหมืองแร่เก่า) ความยาว 2,300 เมตร เพื่อจัดหารายได้จัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ  (Drone) สำหรับใช้ในภารกิจป้องกันเหตุ อันเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจ ตามแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และแก้ไขควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้

สถานที่จัดงาน

อุโมงค์เหมืองแร่เก่า ดร.ผล กลีบบัว ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Page : วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ชาเลนจ์ , สมัครออนไลน์ที่ : www.runlah.com

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง