เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

จังหวัด ปราจีนบุรี

วันที่ 01 ก.พ. 2563 - 09 ก.พ. 2563

รายละเอียด

ร่วมเดินธุดงค์พร้อมพระภิกษุสงฆ์ นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ชมและสัมผัสนิทรรศการทางวิชาการ และโต๊ะหมู่บูชา บรรยากาศตลาดวิถีถิ่น วิถีไทย การจำหน่ายสินค้าโอทอป และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

สถานที่จัดงาน

โบราณสถานสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์  037454025
อีเมล์ tatbangkok@tat.or.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง