เทศกาลถวายโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

จังหวัด ลำพูน

วันที่ 01 ต.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562

รายละเอียด

เทศกาลถวายโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

        ร่วมถวายโคมเพื่อบูชาแด่องค์พระธาตุเจ้าหริบุญชัย และถวายเพื่อเคารพสักการะพระนางเจ้าจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน โดยโคมหลากสี จำนวนกว่า 150,000 โคม พร้อมทั้งเขียนชื่อและข้อความขอพรลงบนโคม

สถานที่จัดงาน

วัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานลำปาง
โทรศัพท์ 0 5422 2214-5

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง