เทศกาลชมดอกทานตะวันและทุ่งปอเทืองบาน ที่ตากฟ้า

จังหวัด นครสวรรค์

วันที่ 31 ต.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562

รายละเอียด

จังหวัดนครสวรรค์ นับเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกทานตะวันและทุ่งปอเทือง มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ปลูกในพื้นที่หลายๆ พื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอตากฟ้า มีพื้นที่ปลูกในตำบลพุนกยูง ตำบลสุขสำราญ ตำบลซับตะเคียน และตำบลลำพยนต์ นอกจากนี้ ทุ่งดอกปอเทืองและทุ่งทานตะวัน ยังมีการปลูกในพท้นที่อำเภอตาคลี ท่าตะโก และ ไพศาลี เกษตรกรนิยมปลูกค้นปอเทืองและทานตะวันกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก ต้นปอเทืองจะทำให้ดินมีคุณภาพดีก่อนการปลูกพืชไร่อื่นต่อไป ส่วนดอกทานตะวัน ถือเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งของนครสวรรค์ เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวเมล็ดทานตะวันจำหน่ายได้ราคาดี ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ก่อนการเก็บเกี่ยว ทุ่งทานตะวันจะเบ่งบานสวยงาม ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสัมผัสเป็นจำนวนมาก

สถานที่จัดงาน

ทุ่งปอเทืองไร่ธรรมชัย ทุ่งปอเทืองไร่ผู้ใหญ่ศุกล ทุ่งปอเทืองบ้านซับตะเคียน ไร่ทานตะวันเป๋าตุงฟาร์ม และทุ่งทานตะวันในพื้นที่ อ.ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ทุ่งปอเทืองไร่ธรรมชัย
โทรศัพท์ 08 7207 1718

ทุ่งปอเทืองไร่ผู้ใหญ่ศุกล
โทรศัพท์ 09 6857 5065

ทุ่งปอเทืองบ้านซับตะเคียน
โทรศัพท์ 08 9268 8197

เป๋าตุงฟาร์ม
โทรศัพท์ 08 7119 2306

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง