มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร

จังหวัด นครศรีธรรมราช

วันที่ 02 ก.พ. 2563 - 08 ก.พ. 2563

รายละเอียด

จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมการจัดงาน “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร วัดบุญนารอบ วัดศาลามีชัย อ.ปากพนัง และสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ. 2563 วันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 และในวันมาฆบูชาของทุกปี จังหวัดนครศรีธรรมราชได้บูรณาการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือเป็นการจัดงานที่เป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สืบทอดมาช้านานหนึ่งเดียวของประเทศไทย ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนานเกือบ 800 ปี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนการผลักดันวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร(พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก 

สำหรับปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร วัดบุญนารอบ วัดศาลามีชัย อ.ปากพนัง และสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย อาทิ การณรงค์แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว สาธิตการเขียนผ้าพระบฏ ประกวดการเขียนผ้าพระบฏและนิทรรศการผ้าพระบฏ 4 ภาค ตลาดพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง การกวนข้าวยาคู การถวายผ้าพระบฏพระราชทาน ผ้าพระบฏหน่วยงาน สถานศึกษา การสวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตตภาวนา พิธีทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน เป็นต้น 
งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอีกหนึ่งงานบุญใหญ่ที่พุทธศาสนิกชนไม่ควรพลาด ด้วยพลังแห่งความเชื่อความศรัทธาหนึ่งเดียวในสยามบนดินแดนแห่งอารยธรรม และแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ นาม “นครศรีธรรมราช”

สถานที่จัดงาน

สนามหน้าเมืองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 6515-6 

อีเมล์ tatnksri@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง