มหกรรมเส็งกลอง ร่องคำ กาฬสินธุ์ แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน สู่มหกรรมกลองอาเซียน ประจำปี

จังหวัด กาฬสินธุ์

วันที่ 07 ก.พ. 2563 - 09 ก.พ. 2563

รายละเอียด

  โดยกำหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. พร้อมชมการแข่งขันเส็งกลองท่าแขก จากเมืองท่าแขก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การแข่งขันเส็งกลองแตร่ จากอำเภอพนมไพรและอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด การรำบวงสรวงของชาวอำเภอร่องคำ การแสดงรำมวยกลองเส็งโบราณ จากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ การแสดงรำกลองยาวจังหวัดมหาสารคาม ตลอดจนการแสดงของนักเรียน และการแสดงแสง สี เสียง บอกกล่าวเล่าขานตำนานฮ่อมคำ 

       นอกจากนี้ ในแต่ละวันจะมีการแข่งขันกลองเส็งหน้ากว้างและกลองเส็งหน้าแคบ การแข่งขันแกว่งสนูว่าว แข่งขันกลองยาวประยุกต์ การแข่งขันคณะกลองตุ้มประยุกต์ เดินแบบการกุศล การประกวดธิดากลองเส็ง รำวงย้อนยุคการกุศล การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานของนักเรียนและชาวชุมชนอำเภอร่องคำ พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนและผลผลิตทางการเกษตร

สถานที่จัดงาน

สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4322 7717-5  

อีเมล์ tatkhkn@tat.or.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง