มหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 "24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล"

จังหวัด สระบุรี

วันที่ 14 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563

รายละเอียด

ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้เดินทางมาท่องเที่ยวสระบุรีและสัมผัสบรรยากาศอันอบอุ่นสไตล์ "คาวบอย" อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองมวกเหล็ก สระบุรี ที่มีศักยภาพความพร้อมในด้านการท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร ธรรมชาติอันหลากหลาย วิถีชีวิตเกษตรที่ยั่งยืนรอให้ทุกท่านได้มาสัมผัส

พลาดไม่ได้‼กับกิจกรรมในงาน มาอารมณ์ดีกับการฟังเสวนา "กัญชา" ทางการแพทย์และสมุนไพรอันดับ 1ของประเทศไทย /บูธหัตถการแพทย์แผนไทยและแผนจีน ภาคกลางและภาคตะวันออก /นิทรรศการ การเสวนา การสาธิตและผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร /การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงคาวบอย และมินิคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดัง ดนตรี Folk Song

 

สถานที่จัดงาน

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง